George Cățean

Misiune și viziune

Uniunea Europeană își propune să construiască o Europă mai inteligentă, mai conectată, mai socială și, drept urmare, mai aproape de cetățeni. Viziunea mea este în concordanță cu toate aceste aspecte: vreau ca județul Brașov să fie unul prosper care să se definească prin dezvoltare durabilă, un exemplu local și global în care conexiunile dintre rural și urban să fie motoare ale evoluției.

George Cățean

Misiune și viziune

Uniunea Europeană își propune să construiască o Europă mai inteligentă, mai conectată, mai socială și, drept urmare, mai aproape de cetățeni. Viziunea mea este în concordanță cu toate aceste aspecte: vreau ca județul Brașov să fie unul prosper care să se definească prin dezvoltare durabilă, o așezare locală și globală în care comuniunea dintre rural și urban să fie motoare ale evoluției.

Misiune George Cățean
Misiune George Cățean

Misiune George Cățean

Dezvoltare integrată în
mediul rural

Mi-am construit programul pentru mediul rural și pentru viitorul durabil al județului Brașov plecând de la obiectivele politice ale viziunii europene și am ales să-mi structurez direcțiile propuse în baza a trei piloni:

 • agricultură și dezvoltare durabilă
 • inovare și antreprenoriat
 • mediu și sustenabilitate

Misiune George Cățean

Dezvoltare integrată în
mediul rural

Mi-am construit programul pentru mediului rural și pentru viitorul durabil al județului Brașov plecând de la obiectivele politice ale viziunii europene și am ales să-mi structurez direcțiile propuse în baza a trei piloni:

 • agricultură și dezvoltare durabilă
 • inovare și antreprenoriat
 • mediu și sustenabilitate
Misiune George Cățean
Misiune George Cățean

Misiune George Cățean

5 direcții prioritare pentru
dezvoltarea rurală

Consultanță și suport

 • Consiliere, cooperare și inovare
 • Transfer de cunoștințe și investiții
 • Facilitarea integrării pentru nou-veniți
 • Facilitarea comunicării în comunitate

Protejarea pajiștilor

 • Accesul fermierilor la pășunile comunale
 • Acordarea directă a subvențiilor
 • Urgentarea lucrărilor de cadastrare
 • Strategie națională pentru pajiști

Masa caldă pentru școlari

 • Reorganizarea programului pentru școlari
 • Integrarea pauzei de masă
 • Educație alimentară
 • Accesibilitate la hrana sănătoasă

Susținerea fermierilor

 • Instalarea tinerilor în agricultură
 • Atragerea de fonduri
 • Dezvoltare tehnologică
 • Inovație și digitalizare

Sate frumoase și rânduite

 • acces egal la serviciile publice
 • turism respectuos cu mediul
 • restaurarea casei de la țară
 • valorificarea resurselor naturale și culturale

Misiune George Cățean

5 direcții prioritare pentru
dezvoltarea rurală

Consultanță și suport

 • Consiliere, cooperare și inovare
 • Transfer de cunoștințe și investiții
 • Facilitarea integrării pentru nou-veniți
 • Facilitarea comunicării în comunitate

Protejarea pășunilor

 • Accesul fermierilor la pășunile comunale
 • Acordarea directă a subvențiilor
 • Urgentarea lucrărilor de cadastrare
 • Strategie națională pentru pajiști

Masa caldă pentru școlari

 • Reorganizarea programului pentru școlari
 • Integrarea pauzei de masă
 • Educație alimentară
 • Accesibilitate la hrana sănătoasă

Susținerea fermierilor

 • Instalarea tinerilor în agricultură
 • Atragerea de fonduri
 • Dezvoltare tehnologică
 • Inovație și digitalizare

Sate frumoase și rânduite

 • acces egal la serviciile publice
 • turism respectuos cu mediul
 • restaurarea casei de la țară
 • valorificarea resurselor naturale/culturale

Program politic

1. Impact redus asupra mediului

Conservarea biodiversității, îmbunătățirea fertilității solului, menținerea diversității și bunăstării animalelor și protecția calității surselor de apă sunt chei care vor contribui la reducerea impactului asupra mediului pe termen lung.

2. Pajiști, pășuni și fânețe – resurse naturale

Modul de exploatare al pășunilor trebuie urgent îmbunătățit; acestea trebuie prețuite drept valori de patrimoniu cultural care contribuie la stabilirea identității locale. Pentru bunăstrarea comunităților, este nevoie de lucrări de cadastrare și digitalizare a Registrului Agricol.

3. Finanțare pentru dezvoltare economică rurală

Agricultura,  forma de antreprenoriat de bază la sate, trebuie completată de afaceri diversificate care se pot dezvolta în mediul rural: artă, meșteșuguri, inovație tehnologică, publicitate. Pentru un mediu rural sănătos și prosper, este nevoie de încurajarea tinerilor către noi proiecte în domenii variate.

4. Centre pentru dezvoltare rurală

Am gândit adevărate sertare digitale care să eficientizeze consilierea, cooperarea și inovarea, transferul de cunoștințe și investiții aferente. Având în vedere tendința de migrare către rural, aceste centre regionale se adresează celor care prospectează un sat în care să locuiască sau să investească.

5. Antreprenoriat și inovare

Pentru ca satul să fie pregătit să primească noi membri, este nevoie de locuri de muncă, turism dezvoltat, investiții, învățământ de calitate, acces la servicii de sănătate și păstrarea resurselor naturale și culturale. Toate aceste aspecte pot fi îndeplinite doar prin digitalizare, tehnologizare și inovare.

Program politic

1. Impact redus asupra mediului

Conservarea biodiversității, îmbunătățirea fertilității solului, menținerea diversității și bunăstării animalelor și protecția calității surselor de apă sunt chei care cor contribuie la reducerea impactului asupra mediului pe termen lung.

2. Pajiști și pășuni – resurse naturale

Modul de exploatare al pășunilor trebuie urgent îmbunătățit; acestea trebuie prețuite drept valori de patrimoniu cultural care contribuie la stabilirea identității locale. Pentru bunăstrarea comunităților, este nevoie de lucrări de cadastrare și digitalizare a Registrului Agricol.

3. Finanțare pentru dezvoltare economică rurală

Agricultura, cea mai răspândită formă de antreprenoriat la sate, lasă loc altor afaceri care se pot dezvolta în mediul rural: artă, meșteșuguri, inovație tehnologică, publicitate. Pentru un mediu rural sănătos și prosper, este nevoie de încurajarea tinerilor către noi proiecte în domenii variate.

4. Centre regionale integrate

Am gândit adevărate sertare digitale care să eficientizeze consilierea, cooperarea și inovarea, transferul de cunoștințe și investiții aferente. Având în vedere tendința de migrare către rural, aceste centre regionale se adresează celor care prospectează un sat în care să locuiască sau să investească.

5. Antreprenoriat și inovare

Pentru ca satul să fie pregătit să primească noi membri, este nevoie de locuri de muncă, turism dezvoltat, investiții, învățământ de calitate, acces la servicii de sănătate și păstrarea resurselor naturale și culturale. Toate aceste aspecte pot fi îndeplinite doar prin digitalizare, tehnologizare și inovare.

6. Dinspre oraș înspre sat

Perioada pandemiei prin care trecem a condus către o mișcare în plină dezvoltare: tot mai mulți tineri de la oraș vor să se mute la sat, iar diaspora revine acasă. Aceasta este o soluție evidentă la problema depopulării și a îmbătrânirii populației.

7. Liant între sat și oraș

În viitorul spre care țintim, oamenii din mediul rural vor fi mai aproape de cei din urban. Concret, traseul merge în dublă direcție prin construirea unor punți de legătură dintre sat și oraș și invers: lanțuri alimentare scurte, legislație pentru antreprenori, centre integrate de consultanță și suport.

8. Hrană „curată”

Sistemul care va încuraja apropierea producătorului de consumator va crea premisele unei punți între urban și rural ce aduce valoare adaugată produselor locale și întărește poziția micilor producători locali. În România, brandul de țară trebuie construit și în jurul unei alimentații sănătoase deoarece există resurse.

9. Sate rânduite

Avem nevoie de sate bine gestionate și administrate, conectate la infrastructură și la orașe, prin transport, utilități și internet. Sate unde siguranța și sănătatea sunt protejate, și unde copiii și familiile trăiesc bine și nu se mai mută.

10. Case frumoase

Susținem sprijinul financiar pentru cei care dețin sau cumpară case cu valoare culturală la țară pentru a le restaura și pune în valoare, fie pentru locuit, fie pentru a le introduce în circuitul eco-turistic, mai ales în zone rurale cu tradiție culturală de notorietate.

6. Dinspre oraș înspre sat

Perioada pandemiei prin care trecem a condus către o mișcare în plină dezvoltare: tot mai mulți tineri de la oraș vor să se mute la sat, iar diaspora revine acasă. Aceasta este o soluție evidentă la problema depopulării și a îmbătrânirii populației.

7. Liant între sat și oraș

În viitorul spre care țintim, oamenii din mediul rural vor fi mai aproape de cei din urban. Concret, traseul merge în dublă direcție prin construirea unor punți de legătură dintre sat și oraș și invers: lanțuri alimentare scurte, legislație pentru antreprenori, centre integrate de consultanță și suport.

8. Hrană „curată”

Sistemul care va încuraja apropierea producătorului de consumator va crea premisele unei punți între urban și rural ce aduce valoare adaugată produselor locale și întărește poziția micilor producători locali. În România, brandul de țară trebuie construit și în jurul unei alimentații sănătoase deoarece există resurse.

9. Sate rânduite

Avem nevoie de sate bine gestionate și administrate, conectate la infrastructură și la orașe, prin transport, utilități și internet. Sate unde siguranța și sănătatea sunt protejate, și unde copiii și familiile trăiesc bine și nu se mai mută.

10. Case frumoase

Susținem sprijinul financiar pentru cei care dețin sau cumpară case cu valoare culturală la țară pentru a le restaura și pune în valoare, fie pentru locuit, fie pentru a le introduce în circuitul eco-turistic, mai ales în zone rurale cu tradiție culturală de notorietate.