Industria alimentară

Pajiști accesibile și bine întreținute

Pentru a proteja biodiversitatea pășunilor și fânețelor noastre în vederea valorificării durabile a acestor resurse naturale importante pentru România, vom construi o strategie națională pentru pajiști. În calitate de senator, îmi asum coroborarea cadrului legislativ care reglementează utilizarea pajiștilor comunale, astfel încât să limităm nerespectarea acestora de către primării.